15.09.2021

TeloTest

Od nedavno u našoj Poliklinici nudimo TeloTest .To je genetski test kojim se mjeri duljina telomera kako bi se kvantificirao stupanj staničnog starenja. Telomeri su DNA strukture koje se nalaze na krajevima kromosoma. Njihova funkcija je zaštita kromosoma od genetskih grešaka te eksternih i internih oštećenja. Duljina telomera jedan je od najtočnijih biomarkera protoka vremena u tijelu. Održavanje duljine telomera omogućuje nam dulji život i odgađa pojavu bolesti. TeloTest je namijenjen za:
 

-muškarce i žene starije od 30 godina koji su zabrinuti zbog svog procesa starenja i traže rješenja za njegovo usporavanje.
-pacijente sa obiteljskom anamnezom ranog starenja ili razvoja zdravstvenih stanja koja tome doprinose
-osobe koje žele imati kompletno i cjelovito praćenje svog procesa starenja
-sve osobe koje žele imati učinkovit i personaliziran anti-age tretman

Kako se provodi testiranje ?
Liječnik uzima Vaš DNA uzorak bukalnim brisom.Ovaj postupak traje 1 minutu.Ispunite upitnik zajedno s liječnikom. Nakon 3-4 tjedna ponovo posjetite liječnika kako biste dobili svoje rezultate.A zatim slijedite svoje personalizirane preporuke dobivene od liječnika.