Opća ginekološka ambulanta

Ginekologija

Ginekologija

Zdravstvene usluge sistematskog ,općeg i specijalnog pregleda te usluge liječenja.
Koristimo se službenim metodama i vrhunskom opremom .