03.07.2020

dr.med. Ljerka Mejakić

  • specijalist ginekologije i opstetricije
  • zaposlena kao ginekolog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena Doma zdravlja Ogulin
  • 2020.- Poliklinika Gemini (vanjski suradnik)