16.08.2019

Ana Škrbina, medicinska sestra

  • 1995. završena Medicinska škola u Rijeci ;smjer Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
  • 2010. - Poliklinika Gemini